نحوه نگهداری زالو

برای نگهداری سالم زالوها باید آب محل زندگی آنها را یک روز در میان تعویض کرد، چون زالوها با ترشح مواد شیمیایی از جمله آمونیاک، اکسیژن آب را از بین برده و به تدریج خود نیز ضعیف شده و کارآیی خود را از دست می دهند و سرانجام پس از چند روز می میرند. بهتر است از آب کلرینه استفاده نشود و به جای آن از آب مقطر یا آب بدون کلر استفاده نمود. قبل از جابه جایی می بایست دمای آب را کنترل کرده و از
تغییر دمای ناگهانی آب تعویضی خودداری کرد.

زالو ها به گرما حساسند و نباید دمای آب بیش از 20 درجه سانتی گراد باشد و یا در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرند.

غیر از آب زالو را می توان در خاک مرطوب و تمیز که در کیسه های نخی یا کتانی محصور شده باشد نگهداری کرد. درجه حرارت ایده آل برای زالوها 8-15 درجه سانتی گراد می باشد.

تراکم هم یکی از موارد مهم نگهداری زالو میباشد .

میبایست در یک سطل 10 لیتری که 70% آن آب میباشد سایز (خرسی درشت15 عدد یا مولّد زالوی مادر30 عدد یا طبّی استاندارد 50 عدد یا ریز آرایشی80 عدد) نگه داری شود , نگه داری بیش از این در یک ظرف 10 لیتری توصیه نمیگردد .

و نیز نگهداری بیش از 500 عدد زالوی طبی در کیسه های نخی یا کتانی که 50%-60% خاک میباشد , توصیه نمیگردد.