زالو درمانی و بیماری‌های قلبی و عروقی
زالو درمانی و بیماری‌های قلبی و عروقی

زالو درمانی و بیماری‌های قلبی

Ratings
(2)

زالو درمانی در اختلالات انعقادی و بیماری‌های قلبی عروقی

نویسندگان: محمد رضا حیدری، سمیه ولی پوردهکردی

چکیده مقاله:

این مقاله به منظور بررسی اثرات زالودرمانی بر اختلالات انعقادی و بیماری‌های قلبی عروقی و نقش پرستار در مراقبت از بیماران تحت این درمان انجام شد. زالودرمانی یکی از روش‌های درمانی مرسوم در طب سنتی در بسیاری از کشورهای دنیا می‌باشد که امروزه به آن توجه زیادی شده است. استفاده از این روش درمانی به طور قابل توجهی رو به افزایش است, اما تلاش قابل توجهی برای توضیح علت تاثیر این روش درمانی و مکانیسم‌های عمل آن صورت نگرفته است.

روش کار: در این مقاله مروری با مراجعه به پایگاه داده‌ها و موتورهای جستجو نظیر Google Scholarو PubMed و SID, کلمات کلیدی زالو درمانی (leech therapy/ medicinal leech), مکانیسم اثر (mechanism of action), بیماری قلبی عروقی (cardiovascular disease), هموستاز (homeostasis), و ضدانعقاد (anticoagulant) به صورت منفرد یا ترکیبی به هر دو زبان انگلیسی و فارسی در متون سال های 1989 تا 2016 میلادی جستجو شدند. علاوه بر این, از کتب فارسی در دسترس نیز استفاده شد. در نهایت, از متونی که مرتبط با هدف مطالعه بودند بهره گرفته شد.

یافته‌ها: زالودرمانی دارای ریشه بسیار قدیمی در طب سنتی ایران است که علاوه بر استفاده در اختلالات مختلف,در درمان پرفشاری خون, آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد استفاده شده است و دارای اثرات ضدانعقادی است. مقالات و متون بر نقش پرستاران در امر مراقبت از بیماران تحت درمان تاکید دارند. به نظر می‌رسد زالودرمانی صرف نظر از عوارضی که در برخی از منابع ذکر شده است می‌تواند به عنوان یکی از روش های طب مکمل در امر درمان و پژوهش های مرتبط با اختلالات قلبی عروقی و انعقادی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

دانلود متن کامل مقاله

 

زالو, زالودرمانی, زالو درمانی, فروش زالو, خرید زالو, پرستاری, بیماری قلبی عروقی, ضد انعقاد